Verkeersveilige dijk met brede fietsstroken

Om de maximale snelheid tussen Galgenbocht en schouwburg Het Park te verlagen van 60 km/u naar 50 km/u wordt de bebouwde komgrens richting de Galgenbocht verplaatst. Omdat dit deel van de dijk er niet uitziet als bebouwde kom, wordt de weg grondig heringericht. Er komt een duidelijk verschil tussen het deel dat maximaal 60km/u blijft en het deel dat ter hoogte van het stadsstrand maximaal 50km/u wordt. Daarbij kan gedacht worden aan een snelheidsremmende maatregel bij de nieuwe komgrens. En binnen het 50km/u gebied een nieuwe weginrichting met smallere autorijstrook en aan beide kanten bredere rode fietsstroken. Verder komen er verkeersplateaus bij de bruggen. De benodigde aanpassingen worden nog in detail uitgewerkt door verkeerskundigen in samenwerking met de politie.

De gemeenteraad heeft dit unaniem besloten.