Toegankelijkheidsverklaring

Eigen verklaring over de toegankelijkheid van de website https://strand.hoorn.nl.
Gemeente Hoorn is wettelijk verplicht om deze website voor iedereen toegankelijk te maken.

Onze website voldoet nog niet volledig aan de toegankelijkheidseisen van de overheid (WCAG 2.1, niveau AA). De status van deze website is: B – voldoet gedeeltelijk

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring die voor het laatst is bijgewerkt op 19-09-2023.

Problemen met toegankelijkheid melden

Laat het ons weten

Heeft u vragen of opmerkingen? Of komt u een pagina tegen die niet toegankelijk is? Neem dan contact op met ons.

Vragen of melding maken?