Tijdlijn

Fases en ontwikkeling

De afgelopen jaren zijn belanghebbenden betrokken en gevraagd om mee te denken over de plannen voor een aantrekkelijke kust. Bekijk de tijdlijn voor een impressie van het proces.
Informatie en participatie
september 2022

Wensen fitness/calisthenis

Inwoners konden aangeven welke toestellen ze wensen in het fitness/calisthenics park. Meer dan 250 inwoners hebben hier aan meegedaan. Zes toestellen zijn als favoriet naar voren gekomen. Dit zijn: pull-up bars, monkeybars, een parcours, turnbruggen, toestellen voor buikspieren, en toestellen voor dipping. Deze toestellen zijn meegenomen in de aanbesteding voor sport- en spel.

juni 2022

Bijeenkomst procedure bestemmingsplan

Inwoners konden tijdens deze bijeenkomst vragen stellen over de procedure van het wijzigen van het bestemmingsplan.

september 2021

Bijeenkomsten bruggen

De gemeente organiseerde diverse (online) bijeenkomsten over de bruggen naar het stadsstrand en de inrichting van het verkeer van en naar het strand.

september 2020

Ideeën voor sport en horeca

Via de website Voor een Mooie Stad konden inwoners van Hoorn en de regio ideeën doorgeven voor sport en horeca op het stadsstrand.

mei 2019

Schetsen stadsstrand

In Het Park konden inwoners en geïnteresseerden de schetsen van het stadstrand bekijken.

juni 2018

Bijeenkomsten over inrichting

De gemeente heeft diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd waar inwoners hun ideeën over de inrichting van het strand konden delen.

Voorbereiding
september 2016

Basisschetsen

De eerste basisschetsen voor het stadsstrand in Hoorn zijn gemaakt.

Besluitvorming
december 2020

Investering goedgekeurd

De investering voor de aanleg van het stadsstrand goedgekeurd door de gemeenteraad.

juni 2020

Definitief ontwerp

De gemeenteraad koos het definitieve ontwerp voor het stadsstrand.

februari 2015

Definitief besluit stadsstrand

Tijdens de extra raadsvergadering op dinsdag 17 februari 2015 heeft de gemeenteraad definitief ingestemd met de komst van een stadsstrand.

Initiatief en ideeën
juni 2014

Informatiemarkten

De gemeente en het Hoogheemraadschap hebben samen diverse informatiemarkten georganiseerd voor inwoners, belanghebbenden om ideeën te verzamelen.

januari 2013

Onderzoek naar behoefte

Gemeente Hoorn doet onderzoek naar de behoefte van een strand in de stad.