Fases en ontwikkeling Tijdlijn

De afgelopen jaren zijn belanghebbenden betrokken en gevraagd om mee te denken over de plannen voor een aantrekkelijke kust. Bekijk de tijdlijn voor een impressie van het proces.
Realisatie

Tweede deel van het strand open

april 2024

Het tweede deel van het strand wordt 26 april geopend. Ook het volleybalveld en het voetbalveld zijn dan klaar voor gebruik.

Eerste deel van het strand is open

juli 2023

Het eerste deel van het strand is geopend, van de schouwburg tot aan de uitkijkheuvel. Ook de het fitness-/calisthenicspark en het speelschip zijn klaar en in gebruik.

Informatie en participatie

Wensen fitness/calisthenics

september 2022

Inwoners konden aangeven welke toestellen ze wensen in het fitness/calisthenics park. Meer dan 250 inwoners hebben hier aan meegedaan. Zes toestellen zijn als favoriet naar voren gekomen. Dit zijn: pull-up bars, monkeybars, een parcours, turnbruggen, toestellen voor buikspieren, en toestellen voor dipping. Deze toestellen zijn meegenomen in de aanbesteding voor sport- en spel.

Bijeenkomst procedure bestemmingsplan

juni 2022

Inwoners konden tijdens deze bijeenkomst vragen stellen over de procedure van het wijzigen van het bestemmingsplan.

Bijeenkomsten bruggen

september 2021

De gemeente organiseerde diverse (online) bijeenkomsten over de bruggen naar het stadsstrand en de inrichting van het verkeer van en naar het strand.

Ideeën voor sport en horeca

september 2020

Via de website Voor een Mooie Stad konden inwoners van Hoorn en de regio ideeën doorgeven voor sport en horeca op het stadsstrand.

Schetsen stadsstrand

mei 2019

In Het Park konden inwoners en geïnteresseerden de schetsen van het stadstrand bekijken.

Bijeenkomsten over inrichting

juni 2018

De gemeente heeft diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd waar inwoners hun ideeën over de inrichting van het strand konden delen.

Voorbereiding

Basisschetsen

september 2016

De eerste basisschetsen voor het stadsstrand in Hoorn zijn gemaakt.

Besluitvorming

Investering goedgekeurd

december 2020

De investering voor de aanleg van het stadsstrand goedgekeurd door de gemeenteraad.

Definitief ontwerp

juni 2020

De gemeenteraad koos het definitieve ontwerp voor het stadsstrand.

Definitief besluit stadsstrand

februari 2015

Tijdens de extra raadsvergadering op dinsdag 17 februari 2015 heeft de gemeenteraad definitief ingestemd met de komst van een stadsstrand.

Initiatief en ideeën

Informatiemarkten

juni 2014

De gemeente en het Hoogheemraadschap hebben samen diverse informatiemarkten georganiseerd voor inwoners, belanghebbenden om ideeën te verzamelen.

Onderzoek naar behoefte

januari 2013

Gemeente Hoorn doet onderzoek naar de behoefte van een strand in de stad.