Partners Samenwerking

Sinds 2015 werkt de gemeente samen met verschillende partners om de dijkversterking en de nieuwe recreatiemogelijkheden goed op elkaar af te stemmen.

Logo hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Alliantie Markermeerdijken
: Dijkversterking

Alliantie Markermeerdijken

De Alliantie Markermeerdijken bestaat uit Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en uitvoerende partners. Zij zijn verantwoordelijk voor het versterken van de dijk. De Alliantie versterkt de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam. In opdracht van de gemeente Hoorn legt de Alliantie het stadsstrand aan.
Bekijk de website
Logo Gemeente Hoorn. Ga naar de homepage van het stadsstrand van Hoorn
: Inrichting versterkte dijk en stadsstrand

Gemeente Hoorn

De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting van het strand in Hoorn en de toegang hier naartoe. Het gaat om de bruggen naar het strand, parkeergelegenheid, sport- en spelmogelijkheden, ruimte voor de horeca, openbare verlichting, het groen, het wandelpad en fietspad. De uitvoering van al deze zaken ligt bij Alliantie Markermeerdijken.
Bekijk de website
Logo Provincie Noord Holland
: Subsidies

Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland zet zich in om de kustzone Hoorn- Amsterdam te versterken op het gebied van toerisme en recreatie. Door middel van financiële bijdragen maakt de provincie Noord-Holland het stadsstrand en de toegang naar het stadsstrand mede mogelijk.
Bekijk de website
Logo Recreatieschap Westfriesland
: Onderhoud

Recreatieschap Westfriesland

Het Recreatieschap Westfriesland adviseert over het beheer en onderhoud van het stadsstrand. Het Recreatieschap is  verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van het stadsstrand.
Bekijk de website