Toegangswegen

De eerste toegang is aan het begin van het stadsstrand, ten westen van de schouwburg. Daar kunnen voetgangers en fietsers direct (zonder brug) het stadsstrand bereiken. Deze toegang is op loopafstand van het station. De andere toegangen gaan via drie bruggen die het water overbruggen tussen de Westfriese Omringdijk en het stadsstrand.

Een impressie van het stadsstrand gezien vanuit de lucht

Bruggen

Ongeveer halverwege het stadsstrand komt een wandelbrug voor voetgangers, en bij het einde van het stadsstrand (vlakbij de Galgenbocht) komt een verkeersbrug voor voetgangers, fietsers, en automobilisten. Ten westen van het stadsstrand (voorbij de Galgenbocht), loopt de oeverdijk door. De Alliantie Markermeerdijken richt dit deel van de oeverdijk deels in als natuurgebied. Ook het fietspad en wandelpad van het stadsstrand gaan verder over dit deel van de oeverdijk. Deze fiets- en wandelroute wordt met een brug vlakbij de T-splitsing van de Hulk (voor Scharwoude) verbonden met de Westfriese Omringdijk. Deze derde brug is op initiatief van de provincie Noord-Holland aangelegd als onderdeel van de recreatieve fietsroute van Hoorn naar Amsterdam. Meer weten over de partners in dit grote project? Kijk dan op de pagina Partners.

Schematische tekening Bruggen Stadsstrand

Schematische tekening van de bruggen